Enterprise Software Solutions + Mobile App Development + Digital Media Assets

Word Ace – Swedish Word finder

Word Ace – Swedish Word finder

$0,00

WordAce is the ultimate Swedish dictionary, word finder, anagram solver and crossword puzzle helper. The app is a powerful tool to find and suggest words from scrambled letters or search patterns in the dictionary that can be used in various word based games.

WordAce is the ultimate Swedish dictionary, word finder, anagram solver and crossword puzzle helper. The app is a powerful tool to find and suggest words from scrambled letters or search patterns in the dictionary that can be used in various word based games.

How to Use: Anagram Solver

The app helps you by suggesting words from scrambled letters. To get anagram suggestions, type your letters (including your starting, containing or ending letters if required) and / or select the minimum or maximum word length. Word Ace will generate word suggestions based on your search criteria from the dictionary of your choice.

How to Use: Crossword helper

The crossword search mode allows you to find words by regex patterns. This mode is ideal for word games like crossword puzzles, hangman and others where some letters and positions are known. Use it to find all words matching specific letters in a pattern, for example ‘W…S…Y’.

Key Features

★ Two search modes: Anagram Solver, Crossword puzzle helper
★ The Swedish dictionary contains over 408,000 words
★ View word scores for Swedish Scrabble
★ Sort results in alphabetical order, by word length, or by Scrabble word score

More Features – The ultimate word game assistant

★ 11 dictionaries available: English, Spanish, German, French, Italian, Dutch, Afrikaans, Portuguese, Turkish, Polish, Swedish
★ Find combinations for your letters from over 3 Million words! (In all 11 dictionaries)
★ Search words up to 20 letters
★ Language specific scoring system
★ Can be used as an offline Swedish dictionary / word lookup tool or to improve your vocabulary.
★ Uses offline dictionaries – no internet connection required!
★ Clean, minimal and elegantly designed graphics in HD for modern devices!

Supported Languages / Dictionaries

★ English
★ Spanish
★ German
★ French
★ Italian
★ Dutch
★ Afrikaans
★ Portuguese
★ Turkish
★ Polish
★ Swedish

Note: This app is not affiliated with any particular word games and cannot be used for cheating! It is simply a lookup tool that uses offline dictionaries to find word suggestions from scrambled letters based on a user’s search criteria. It can be used as an aid for a variety of word based games.

Svenska:

Svensk ordbok, ordfinner, anagramlösare och korsordhjälpare

WordAce är den ultimata svenska ordboken, ordfinner, anagramlösare och korsordhjälpare. Appen är ett kraftfullt verktyg för att hitta och föreslå ord från krypterade bokstäver eller sökmönster i ordboken som kan användas i olika ordbaserade spel.

Hur man använder: Anagramlösare

Appen hjälper dig genom att föreslå ord från krypterade bokstäver. För att få anagramförslag, skriv dina bokstäver (inklusive dina start-, innehåller eller slutbokstäver om det behövs) och / eller välj minsta eller maximala ordlängd. Word Ace genererar ordförslag baserat på dina sökkriterier från den valda ordlistan.

Hur man använder: Korsord Hjälpare

Korsordssökningsläget låter dig hitta ord efter regex-mönster. Det här läget är idealiskt för ordspel som korsord, hangman och andra där vissa bokstäver och positioner är kända. Använd den för att hitta alla ord som matchar specifika bokstäver i ett mönster, till exempel ‘W… S… Y’.

Nyckelfunktioner

★ Två söklägen: Anagramlösare, Hjälp för korsord
★ Den svenska ordboken innehåller över 408,000 ord
★ Se ordresultat för Swedish Scrabble
★ Sortera resultat i alfabetisk ordning, efter ordlängd eller efter Scrabble-ordpoäng

Fler funktioner – Den ultimata ordspelassistenten

★ 11 ordböcker tillgängliga: engelska, spanska, tyska, franska, italienska, holländska, afrikanska, portugisiska, turkiska, polska, svenska
★ Hitta kombinationer för dina bokstäver från över 3 miljoner ord! (I alla 11 ordböcker)
★ Sök på upp till 20 bokstäver
★ Språkspecifikt poängsystem
★ Kan användas som en offline svensk ordbok / orduppslagningsverktyg eller för att förbättra ditt ordförråd.
★ Använder ordböcker offline – ingen internetanslutning krävs!
★ Ren, minimal och elegant designad grafik i HD för moderna enheter!

Språk / ordböcker som stöds

★ engelska
★ spanska
★ tyska
★ franska
★ italienska
★ holländska
★ afrikanska
★ portugisiska
★ turkiska
★ polska
★ svenska

Obs: Den här appen är inte kopplad till några speciella ordspel och kan inte användas för fusk! Det är helt enkelt ett sökverktyg som använder ordlistor offline för att hitta ordförslag från krypterade bokstäver baserat på en användares sökkriterier. Det kan användas som hjälpmedel för olika ordbaserade spel.

Additional information

Operating System

Android

Android Version

Version 5.0 and up

Release Date

Jan 25, 2020

Content Rating

Everyone

SKU: 1 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category:

Tags: , , , , ,