Enterprise Software Solutions + Mobile App Development + Digital Media Assets

Word Ace – Polish Word finder

Word Ace – Polish Word finder

$0,00

WordAce is the ultimate Polish dictionary, word finder, anagram solver and crossword puzzle helper. The app is a powerful tool to find and suggest words from scrambled letters or search patterns in the dictionary that can be used in various word based games.

WordAce is the ultimate Polish dictionary, word finder, anagram solver and crossword puzzle helper. The app is a powerful tool to find and suggest words from scrambled letters or search patterns in the dictionary that can be used in various word based games.

How to Use: Anagram Solver

The app helps you by suggesting words from scrambled letters. To get anagram suggestions, type your letters (including your starting, containing or ending letters if required) and / or select the minimum or maximum word length. Word Ace will generate word suggestions based on your search criteria from the dictionary of your choice.

How to Use: Crossword helper

The crossword search mode allows you to find words by regex patterns. This mode is ideal for word games like crossword puzzles, hangman and others where some letters and positions are known. Use it to find all words matching specific letters in a pattern, for example ‘W…S…Y’.

Key Features

★ Two search modes: Anagram Solver, Crossword puzzle helper
★ The Polish dictionary contains over 474,000 words
★ View word scores for Polish Scrabble
★ Sort results in alphabetical order, by word length, or by Scrabble word score

More Features – The ultimate word game assistant

★ 11 dictionaries available: English, Spanish, German, French, Italian, Dutch, Afrikaans, Portuguese, Turkish, Polish, Swedish
★ Find combinations for your letters from over 3 Million words! (In all 11 dictionaries)
★ Search words up to 20 letters
★ Language specific scoring system
★ Can be used as an offline Polish dictionary / word lookup tool or to improve your vocabulary.
★ Uses offline dictionaries – no internet connection required!
★ Clean, minimal and elegantly designed graphics in HD for modern devices!

Supported Languages / Dictionaries

★ English
★ Spanish
★ German
★ French
★ Italian
★ Dutch
★ Afrikaans
★ Portuguese
★ Turkish
★ Polish
★ Swedish

Note: This app is not affiliated with any particular word games and cannot be used for cheating! It is simply a lookup tool that uses offline dictionaries to find word suggestions from scrambled letters based on a user’s search criteria. It can be used as an aid for a variety of word based games.

Polski:

Słownik języka polskiego, solver anagramowy i pomocnik krzyżówek

WordAce to najlepszy polski słownik, wyszukiwarka słów, narzędzie do rozwiązywania anagramów i pomocnik krzyżówek. Aplikacja jest potężnym narzędziem do wyszukiwania i sugerowania słów z rozszyfrowanych liter lub wzorców wyszukiwania w słowniku, które mogą być używane w różnych grach opartych na słowach.

Jak używać: Solver anagramowy

Aplikacja pomaga ci, sugerując słowa z zakodowanych liter. Aby uzyskać sugestie dotyczące anagramów, wpisz swoje litery (w tym, jeśli to konieczne, litery początkowe, zawierające lub kończące) i / lub wybierz minimalną lub maksymalną długość słowa. WordAce wygeneruje sugestie słów na podstawie kryteriów wyszukiwania z wybranego słownika.

Jak używać: Pomocnik krzyżówki

Tryb wyszukiwania krzyżówek umożliwia wyszukiwanie słów według wzorców wyrażeń regularnych. Ten tryb jest idealny do gier słownych, takich jak krzyżówki, wisielec i inne, w których znane są niektóre litery i pozycje. Użyj go, aby znaleźć wszystkie słowa pasujące do określonych liter we wzorze, na przykład „W… S… Y”.

Kluczowe cechy

★ Dwa tryby wyszukiwania: Anagram Solver, pomocnik krzyżówki
★ Polski słownik zawiera ponad 474,000 słów
★ Zobacz wyniki słów dla polskiego Scrabble
★ Sortuj wyniki w kolejności alfabetycznej, według długości słowa lub według słowa Scrabble

Więcej funkcji – Najlepszy asystent gier słownych

★ 11 dostępnych słowników: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, holenderski, afrykanerski, portugalski, turecki, polski, szwedzki
★ Znajdź kombinacje dla swoich listów z ponad 3 milionów słów! (We wszystkich 11 słownikach)
★ Wyszukaj słowa o długości do 20 liter
★ System punktacji specyficzny dla języka
★ Może być używany jako polski słownik offline / narzędzie do wyszukiwania słów lub do ulepszania słownictwa.
★ Korzysta ze słowników offline – nie jest wymagane połączenie z Internetem!
★ Czysta, minimalna i elegancko zaprojektowana grafika w jakości HD na nowoczesne urządzenia!

Obsługiwane języki / słowniki

★ angielski
★ hiszpański
★ niemiecki
★ francuski
★ włoski
★ holenderski
★ Afrikaans
★ portugalski
★ turecki
★ polski
★ szwedzki

Uwaga: Ta aplikacja nie jest powiązana z żadnymi konkretnymi grami słownymi i nie można jej używać do oszukiwania! Jest to po prostu narzędzie do wyszukiwania, które korzysta ze słowników offline, aby znaleźć sugestie słów z kodowanych liter na podstawie kryteriów wyszukiwania użytkownika. Może być używany jako pomoc w różnych grach opartych na słowach.

Additional information

Operating System

Android

Release Date

Jan 25, 2020

Android Version

Required version 5.0 and up

Content Rating

Everyone

SKU: 2 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category:

Tags: , , , , ,