Enterprise Software Solutions + Mobile App Development + Digital Media Assets

WordAce – Afrikaanse Woordsoeker + Blokraai Helper

WordAce – Afrikaanse Woordsoeker + Blokraai Helper

$0,00

WordAce is an Afrikaans word finder, anagram solver and useful crossword puzzle tool. The app is a powerful tool for finding words from written letters or search patterns in the dictionary, which can then be used in different word-based games.

WordAce is an Afrikaans word finder, anagram solver and useful crossword puzzle tool. The app is a powerful tool for finding words from written letters or search patterns in the dictionary, which can then be used in different word-based games.

How to Use: Anagram Solver

WordAce helps you by presenting words in spelled letters. To get anagram suggestions, enter your letters (including your start, contain, or end letters if needed) and / or select the minimum or maximum word length. Word Ace will generate word suggestions based on your search criteria from the dictionary of your choice.

How to Use: Crossword Helper

Crossword mode allows you to find words through regex patterns. This mode is ideal for word games such as crossword puzzles, hangman and others where some letters and positions are already known. Use it to find all words that match specific letters in a pattern.

Example: the search pattern ‘W … S … E’ would include words like W EEC S CAL E , W > IND S EIL E , W IEL S POR E and many more proposals .

Key Features

★ Two search modes: Anagram Solver as well as a crossword puzzle tool
★ The Afrikaans dictionary contains more than 171,000 words
★ Get word counts for Afrikaans Scrabble
★ Sort results in alphabetical order, by word length or by Scrabble word count

WordAce – The top Afrikaans word game assistant

★ 11 dictionaries available: English, Spanish, German, French, Italian, Dutch, Afrikaans, Portuguese, Turkish, Polish, Swedish
★ Find combinations for your letters from more than 3 million words! (In all 11 dictionaries)
★ Search words up to 20 letters
★ Language-specific scoring system
★ Can be used as an offline Afrikaans dictionary / vocabulary tool or to improve your vocabulary.
★ Use offline dictionaries – no internet connection required!
★ Clean, minimal and elegantly designed HD graphics for modern devices!

Supported Languages ​​/ Dictionaries

★ English
★ Spanish
★ German
★ French
★ Italian
★ Nederlands
★ Afrikaans
★ Portuguese
★ Turkish
★ Polish
★ Swedish

Note: This app is not affiliated with any specific word games! It is simply a lookup tool that uses an Afrikaans dictionary to find word suggestions from written letters based on the user’s search criteria. It can be used as a tool for a variety of word games.

AFRIKAANS:

WordAce is ‘n Afrikaanse woordeboek, woordsoeker, anagram oplosser en nuttige hulpmiddel vir blokkiesraaisels. Die toep is ‘n kragtige instrument om woorde uit geskrewe letters of soekpatrone in die woordeboek te vind, wat dan in verskillende woordgebaseerde speletjies gebruik kan word.

Hoe om te gebruik: Anagram Oplosser

WordAce help jou deur woorde uit geskommelde letters voor te stel. Om voorstelle vir anagramme te kry, tik u letters in (insluitend u begin-, bevat- of eindletters indien nodig) en / of kies die minimum of maksimum woordlengte. Word Ace sal woordvoorstelle genereer op grond van u soekkriteria uit die woordeboek van u keuse.

Hoe om te gebruik: Blokkiesraaisel Helper

Met die Blokraaisel-modus kan u woorde vind deur regex-patrone. Hierdie modus is ideaal vir woordspeletjies soos blokkiesraaisels, hangman en ander waar sommige letters en posisies reeds bekend is. Gebruik dit om al die woorde wat ooreenstem met spesifieke letters in ‘n patroon te vind.

Voorbeeld: die soekpatroon ‘W…S…E’ sal woorde soos WEEGSKALE, WINDSEILE, WIELSPORE en vele meer voorstel.

Sleutel Funksies

★ Twee soekmodusse: Anagram Oplosser asook ‘n hulpmiddel vir blokkiesraaisels
★ Die Afrikaanse woordeboek bevat meer as 171,000 woorde
★ Kry woordtellings vir Afrikaanse Scrabble
★ Sorteer resultate in alfabetiese volgorde, volgens woordlengte of volgens Scrabble-woordtelling

WordAce – Die top woordspel assistent

★ 11 woordeboeke beskikbaar: Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Afrikaans, Portugees, Turks, Pools, Sweeds
★ Soek kombinasies vir u letters uit meer as 3 miljoen woorde! (In al 11 woordeboeke)
★ Soek woorde tot 20 letters
★ Taalspesifieke puntestelsel
★ Kan gebruik word as ‘n aflyn Afrikaanse woordeboek / woordopsoekinstrument of om u woordeskat te verbeter.
★ Gebruik aflyn woordeboeke – geen internetverbinding is nodig nie!
★ Skoon, minimale en elegant ontwerpte grafika in HD vir moderne toestelle!

Ondersteunde tale / woordeboeke

★ Engels
★ Spaans
★ Duits
★ Frans
★ Italiaans
★ Nederlands
★ Afrikaans
★ Portugees
★ Turks
★ Pools
★ Sweeds

Let wel: Hierdie toep is nie geaffilieerd met enige spesifieke woordspeletjies nie! Dit is eenvoudig ‘n opsoekinstrument wat ‘n Afrikaanse woordeboek gebruik om woordvoorstelle uit geskrewe letters te vind, gebaseer op die soekkriteria van die gebruiker. Dit kan gebruik word as hulpmiddel vir ‘n verskeidenheid woordspeletjies.

Additional information

Operating System

Android

Release Date

Jan 24, 2020

Android Version

Required version 5.0 and up

Content Rating

Everyone

SKU: 10 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category:

Tags: , , , , ,